Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Danışmanlığı

T.C. Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 28329 sayılı ve 20.06.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği” çerçevesinde Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Öncelikli Yatırımların Teşviki, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki, Stratejik Yatırımların Teşviki ve Genel Teşvik Uygulamaları olmak üzere beş ana bileşenden oluşan yatırım teşvik grupları başta;

– KDV İstisnası
– KDV İadesi
– Gümrük Vergisi Muafiyeti
– Vergi İndirimi
– Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
– Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği,
– Gelir Vergisi Stopajı Desteği
– Faiz Desteği
– Yatırım Yeri Tahsisi olmak üzere yatırımcılara destek vermektedir.

Bu husulardaki gereken işlemleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi devletin yatırım yapan firmalara sunduğu vergi muafiyetlerini içeren bir sistemdir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında nakit desteği söz konusu değildir. Teşvik unsurlarının tamamı vergisel muafiyetlere dayanır.