Turizm Belgesi

Turizm Belgesi İşlemleri

Turizm tesislerinin yatırımlarının tamamlanıp işletmeye geçildiği anda alınacak bir belgedir

Turizm İşletme Belgesi Nedir?

Turizm İşletme Belgesi; Turizm sektörü yatırımlarında, Turizm tesislerinin yatırımlarının tamamlanıp işletmeye geçildiği anda alınacak bir belgedir. Turizm İşletme Belgesi Turistik tesisin mevzuata uygun nitelikerde yapıldıgını ve en uygun şekilde işletmeye geçildiğini gösterir bir belgedir.

Turizm İşletme Belgesi Dogrudan verilecegi gibi Turizm Yatırım Belgesi nin Turizm İşletme Belgesi ne dönüşmesi ile de gerçekleşmektedir.

Turizm İşletme Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kırsal Turizm başlığında sadece yeni yapılacak tesislere destek veriliyor ve sadece kırsal alandan başvuru yapılabiliyor. Kırsal Turizm için hibeye esas Proje tutarı 500.000 TL ve bunun %50 sini Bakanlık karşılıyor.

En az 5, en fazla 25 oda kapasiteli konaklama tesisleri yeni tesis için başvuruda bulunabilirler.(Müstakil konut tipi bungalov ev projeleri hibe kapsamında kabul edilmeyecektir.)

GEREKLİ BELGELER

 1. Nüfus cüzdanı kopyası (kimlik fotoğrafını -önlü, arkalı-gönderebilrisiniz.)
 2. Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi,
 3. Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından bu Tebliğ yayım tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi
 4. Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı
 5. Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri
 6. Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç).
 7. İnşaat metrajı ve keşif özeti ve teknik şartnamesi (mühendis imza ve kaşesi olmalı ve başvuru sahibi de adını – soyadını yazarak imzalamalı)
 8. Makine ekipman teknik şartnamesi (mühendis imza ve kaşesi olmalı ve başvuru sahibi de adını – soyadını yazarak imzalamalı)
 9. Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir/vergi dairesi onaylı)
 10. Mimari, statik ve tesisat projeleri (mimar mühendis imzaları ve kaşeleri olmalı proje çıktıları taratılarak pdf formatında gönderilmeli)
 11. Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı
 12. Yatırım yeri tapusunun fotoğrafı
 13. Yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belgenin fotoğrafı
 14. Yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge
 15. Taahhütnameler (Bunları ben gün içinde mail olarak göndereceğim. Başvuru sahibi çıktı alıp imzalayacak ve imzalı belgenin fotoğrafını gönderecek bana.