Toprak Koruma

Tarım ve Orman Bakanlığının 5403 sayılı yasa gereği toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usûl ve esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda tarım arazilerinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda tarımsal alanlarda her hangi bir bozulma veya kirlenme riskinin belirlenmesi durumda faaliyet sahipleri tarafından bu bozulmanın veya kirlenmenin giderilmesine yönelik koruma kontrol önlemlerini içeren toprak koruma projesinin yaptırılması gerekmektedir.