TKDK (IPARD)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan hibe destekleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan hibe destekleri kapsamında yatırım projelerinizi hazırlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

101: TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR
101-1 : Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

 • En az 10, en fazla 120 süt ineğine veya
 • En az 5, en fazla 50 süt veren manda
 • En az 50, en fazla 500 süt veren koyun ve/veya
 • En az 50, en fazla 500 süt veren keçiye sahip olmalıdır.

101-2 : Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3 : Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4 : Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

103-1 : Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • Mevcut Süt İşleme Tesisleri günlük 10-70 ton kurulu süt işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Yeni kurulacak tesisler günlük en az 10 ton süt işleme kapasitesine sahip olacağı ve gerekli izinlerin alınacağı taahhüt edilmelidir.
 • Süt Toplayan Üretici Örgütleri; günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalıdır.

103-2 : Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kesimhane için;

 • Sığır ve manda kesimi gerçekleştirilecekse günde en az 30 baş, en fazla 500 baş kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Koyun ve keçi kesimi gerçekleştirilecekse günde en az 50 baş ve en fazla 4.000 baş kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Eğer kesimhanede sığır, manda ve koyun/keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa sığır, manda ve koyun/keçi için belirtilen maksimum ve minimum limitler karşılanmalıdır.

Et İşleme Tesisi için;

 • Günlük en az 0,5 Ton, en fazla 5 Ton günlük kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Kırmızı etin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.

Parçalama Tesisi için;

 • Tesislerin, en az 0,5 ton ve en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.

103-3 : Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya saatte en az 100 ve en fazla 1000 hindi ya da kaz kapasitesi
 • Kanatlı et ve et ürünlerinde işleme ve parçalama tesislerinde işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.

103-4 : Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • İşletme; Yatırım sonunda Su ürünleri işletmeleri en az 100 ton/yıl en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır.
 • İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırımlar uygun değildir. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur.

103-5 : Meyve ve Seze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • Yatırım soğuk hava deposu ile ilgili kapasite değişikliklerini, modernizasyon ve/veya yeni soğuk hava deposu inşasını içeriyorsa; yatırım sonunda soğuk hava deposu kapasitesi toplamda 10.000 metreküpten fazla olmamalıdır. (Yatırım soğuk hava deposu ile ilgiliyse başvuru sırasında soğuk hava deposu kapasitesi en fazla 10.000 mᶟ  olmalıdır.

302 : ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

302-1 : Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe kapasite;

 • Açık arazi büyüklüğü maksimum 2 hektar,
 • Sera büyüklüğü maksimum 1 hektar olmalıdır.

302-2 : Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

 • Bal ve diğer arı ürünleri için, yatırım kapsamında ulaşılacak kovan sayısı, nihai ödeme talebi sırasında gerçekleştirilmek üzere, yararlanıcı başına minimum 30 ve maksimum 500 kovan ile sınırlıdır.

302-3 : Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri

 • Katma değerli ürünler konusundaki yatırımlar için 10 kişiden daha az çalışana sahip ve 1 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip mikro ölçekli işletmeler olmalıdır.

           Uygun gıda ve işlemler şu şekildedir;

 1. Et işleme (en fazla 0,5 ton/gün işleme kapasitesi) ve Süt İşleme (en fazla 10ton/gün işleme kapasitesi)
 2. Meyve Ve Sebze İşleme (Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel , Pestil , Turşu, Sofralık Zeytin, Zeytin Mamulleri)
 3. Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin İmalatı
 4. Boza
 5. Salep
 6. Bakliyat (İşleme ve Paketleme)
 7. Mısır Kurutma
 8. Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller)
 9. Baharatlar
 10. Kaya Tuzu
 11. Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler
 12. Pamuk Yağı, Defne Yağı, Susam Yağı

           Gıda Olmayan Ürünler

 1. Sabun
 2. Gülsuyu

 302-4 : Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

 • Kırsal Turizm amacıyla yapılan konaklama tesislerinde maksimum 25 oda olmalıdır.

302-5 : Su Ürünleri Yetiştiriciliği

 • Su ürünleri yetiştiriciliğinde kapasite; En fazla 10-200 ton/yıl arasında olmalıdır.
 • Bu kapsamda desteklenen türler: Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı (karabalık), Afrika yayın balığı (Clarias Lazera), Amerikan Yayın Balığı (Ictalurus Sp.).

302-6 : Makine Parkları
302-7 : Yenilenebilir Enerji Yatırımları

 • 1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kW’ ya kadar) desteklenecektir

201 : TARIM-ÇEVRE İKLİM VE ORGANİK TARIM TEDBİRİ

201-1 : Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü