Mera Geri Dönüşüm

Mera Geri Dönüşüm Projeleri

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Mera Kanunu’nun 14. maddesi baz alınarak, tahsis amacına göre belli bir süre sonra mera geri dönüşümü oluşacak projelerinizi hazırlamakta olup bu kapsamda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mera Kanunu’nun 14. Maddesine göre;
a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine; 3213 sayılı Maden Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre verimliliği kesinlikle saptanan maden ve petrol arama, ön işletme ve işletme faaliyeti için zaruri olan,
b) Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan,
c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan,
d) İmar planlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, milli park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan, yerler, ilgili Bakanlığın Bakanlığa talebi, Maliye Bakanlığı’nın ve valiliğin uygun görüşü üzerine Bakanlıkça tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin Hazine adına tescili yapılır.
Bu kapsamda tahsis amacı değişikliğine konu geri dönüşümü mümkün olan projeler için, uzman Ziraat Mühendislerimizce bilimsel kurallara uygun olarak “Mera Geri Dönüşüm Projesi” hazırlamaktayız.