KKYDP

Tarım Bakanlığı KKYDP Hibeleri

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hibe destek kapsamında tarımsal yapılarınız için ilgili mevzuat gereği taşıması gereken özellikler dikkate alınarak tarafımızdan projelendirilmektedir. Bu hususta yatırım projelerinizi hazırlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Uygulanan program ve projelerle; yerel potansiyel ve kaynaklara dayalı olarak kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi; gelir ve istihdam imkânlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi; insan kaynaklarının ve örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi; fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi; kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunarak geliştirilmesi suretiyle kırsal toplumun refahının artırılması hedeflenmektedir.

Program dahilinde tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanmasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların köy bazlı sulama tesislerine yönelik yatırımlar teşvik edilmektedir.

Program kapsamında makine-ekipman desteğine de yer verilmekte olup buradaki amaç; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin çiftçiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek pazara yönelik rekabet avantajı sağlamaktır.

Desteklerden, tarım ürünlerinin işlenmesi alanında faaliyet gösteren gerçek kişiler, tüzel kişiler yararlanabilmektedir.

KKYDP 14. ETAP BAŞLADI

Kırsal Kalkınma yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Detaylı Bilgi İçin TIKLAYIN