AB Projeleri

AB hibe fonları ve Avrupa Birliği projelerine yönelik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

AB Hibe fonları (H2020, coSME, Erasmus+, SMEinst, ERC, MarieCurie, Eureka, EuropeAid, IPA II) ve diğer Avrupa Birliği projelerine yönelik proje hazırlama, ortak bulma, ikili eşleştirme, AB proje yönetimi, ve AB birlik programları alanında kapasite geliştirme, yaygınlaştırma, AB proje destek ve eğitim hizmetleri.